Директор

 
в.д. директора проф. др Сања Радојевић-Шкодрић

direktor

verica lazic

verica lazic

verica lazic

verica lazic

verica lazic

verica lazic

 

  БИОГРАФИЈА

Проф. др САЊА РАДОЈЕВИЋ-ШКОДРИЋ

в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање од 16. новембра 2017. године.

Доктор медицинских наука, професор на Универзитету у Београду - Медицински факултет, на предмету Патологија.

Претходно запослена у Институту за патологију, Универзитет у Београду - Медицински факултет, Београд, Република Србија, директор у периоду од 2015. до новембра 2017. године.

Магистеријум:
Наслов магистарског рада: Wilms-ov тумор-значај и примена имунохистохемијског испитивања
Ужа научна, односно уметничка област: цитологија, хистохемија, ембриологија и електронска микроскопија.

Досадашњи избори у наставна и научна звања:
Асистент приправник: 01.03.2000.
Асистент: 10.11.2004., 30.10.2008.
Доцент: 12.12.2012

У претходном периоду била је Председник Републичке стручне комисије за патологију Министарства здравља Републике Србије.
Члан је Европског удружења уропатолога, Европског удружења патолога, Удружења патолога и цитолога Србије и Српског лекарског друштва.
Аутор је 29 оригиналних радова in extenso у часописима са ЈЦР листе (укупни импакт фактор 45) и предавач по позиву на домаћим и међународним конгресима и курсевима.