Листе чекања - дневни пресек

 

29. јул

30. јул

31. јул

03. август

04. август

Тренд

Укупан број лица на листама чекања

52.936. 52.926. 52.880. 52.981. 52.908.

У односу на претходни дан, број лица на листама чекања је смањен за 73 лицa.

 

Здравствене установе које према евиденцији РФЗО на листи чекања имају лица чији је ДАТУМ ПРИЈЕМА У ПРОШЛОСТИ!
(ажурирано 04.08.2020. године)

Здравствена установа Директор

Број лица чији је датум пријема у прошлости

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-ХИРУШКЕ БОЛЕСТИ БАЊИЦА

проф.др Зоран Башчаревић

128

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН

Проф.др Драгош Стојановић

114

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР БЕЖАНИЈСКА КОСА

асс. др сц. мед. Марија Здравковић

13

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА ЖТП-А

Прим. др Владо Батножић

8

ВОЈНО МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

Начелник Војномедицинске академије пуковник проф. др Мирослав Вукосављевић

5

 

Кумулативно у месецу августу на дан

04. август

Број услуга пружених лицима на листи чекања

127

Број услуга пружених лицима мимо листе чекања

160

Укупно обрисаних са листа чекања

68

Број лица евидентираних на листама чекања више установа за исту интервенцију

0

 

Редни број

Назив интервенције

Број лица на листи чекања 29. јул

Број лица на листи чекања 30. јул

Број лица на листи чекања 31. јул

Број лица на листи чекања 03. август

Број лица на листи чекања 04. август

1

ЦТ преглед абдомена и мале карлице

592 592 589 581 571
2

ЦТ преглед главе

584 578 570 556 546
3

ЦТ преглед главе и врата

34 34 34 33 32
4

ЦТ преглед грудног коша

806 807 797 793 783
5

ЦТ преглед кичменог стуба

72 72 71 72 72
6

Хируршка реваскуларизација миокарда

570 573 575 574 580
7

Катетеризација срца

210 210 210 210 211
8

Коронарографија срца

2.522 2.521 2.521 2.530 2.534
9

МР преглед абдомена

618 616 604 598 600
10

МР преглед дојки

136 137 138 132 131
11

МР преглед главе

3.346 3.338 3.337 3.351 3.310
12

МР преглед кичменог стуба

2.981 2.967 2.956 2.996 2.957
13

МР преглед мале карлице

576 579 568 566 555
14

МР преглед мускулоскелетног система

433 432 431 436 429
15

Нехируршка реваскуларизација миокарда

608 604 603 599 594
16

Операција катаракте

2 2 2 2 2
17

Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива

12.378 12.393 12.394 12.460 12.510
18

Реконструкција лигамената колена

1 1 1 1 1
19

Уградња ендопротеза колена

15.193 15.193 15.197 15.198 15.199
20

Уградња ендопротеза кука

9.229 9.231 9.233 9.240 9.246
21

Уградња ендоваскуларних протеза

4 4 4 4 4
22

Уградња интраокуларног сочива

4 4 4 4 4
23

Уградња кардиовертер дефибрилатора (ИЦД)

470 474 475 474 472
24

Уградња трајног вештачког водича срца (ТВЕС)

407 398 395 393 383
25

Уградња васкуларних гафтова од вештачког материјала

433 434 438 438 441
26

Уградња вештачких валвула

727 732 733 740 741