Листе чекања - дневни пресек

 

17. јануар

18. јануар

19. јануар

20. јануар

21. јануар

Тренд

Укупан број лица на листама чекања

53.235.

53.301.

53.431.

53.478.

53.355.

У односу на претходни дан, број лица на листама чекања је смањен за 123 лицa.

 

Здравствене установе које према евиденцији РФЗО на листи чекања имају лица чији је ДАТУМ ПРИЈЕМА У ПРОШЛОСТИ!
(ажурирано 21.01.2022. године)

Здравствена установа Директор

Број лица чији је датум пријема у прошлости

ОПШТА БОЛНИЦА ШАБАЦ

др Слободан Поповић

2

 

Кумулативно у месецу јануару на дан

21. јануар

Број услуга пружених лицима на листи чекања

2.109

Број услуга пружених лицима мимо листе чекања

3.872

Укупно обрисаних са листа чекања

821

Број лица евидентираних на листама чекања више установа за исту интервенцију

0

 

Редни број

Назив интервенције

Број лица на листи чекања 17. јануар

Број лица на листи чекања 18. јануар

Број лица на листи чекања 19. јануар

Број лица на листи чекања 20. јануар

Број лица на листи чекања 21. јануар

1

ЦТ преглед абдомена и мале карлице

268 282 278 279 275
2

ЦТ преглед главе

110 115 114 113 103
3

ЦТ преглед главе и врата

17 18 17 17 15
4

ЦТ преглед грудног коша

251 252 244 241 232
5

ЦТ преглед кичменог стуба

19 16 16 16 16
6

Хируршка реваскуларизација миокарда

709 709 705 698 696
7

Катетеризација срца

667 667 667 663 669
8

Коронарографија срца

2.387 2.371 2.369 2.362 2.353
9

МР преглед абдомена

659 676 691 687 680
10

МР преглед дојки

167 168 162 164 166
11

МР преглед главе

2.606 2.629 2.620 2.632 2.650
12

МР преглед кичменог стуба

2.246 2.274 2.288 2.289 2.287
13

МР преглед мале карлице

705 716 731 730 724
14

МР преглед мускулоскелетног система

328 311 313 320 322
15

Нехируршка реваскуларизација миокарда

647 649 647 641 641
16

Операција катаракте

118 118 122 123 124
17

Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива

9.032 9.008 9.025 9.109 9.079
18

Реконструкција лигамената колена

3 3 3 3 3
19

Уградња ендопротеза колена

17.663 17.669 17.711 17.705 17.649
20

Уградња ендопротеза кука

12.485 12.505 12.538 12.524 12.513
21

Уградња ендоваскуларних протеза

1 1 1 1 1
22

Уградња интраокуларног сочива

0 0 0 0 0
23

Уградња кардиовертер дефибрилатора (ИЦД)

444 443 445 446 446
24

Уградња трајног вештачког водича срца (ТВЕС)

384 378 386 387 384
25

Уградња васкуларних гафтова од вештачког материјала

330 330 336 339 340
26

Уградња вештачких валвула

989 993 1.002 989 987