Prev Next

Објављене су кориговане капитационе табеле за 1. квартал 2017. године

21.07.2017

Објављене су кориговане капитационе табеле за 1. квартал 2017. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за јул, август и септембар 2017. године. Можете их преузети са стране Капитација.

Опширније

Остваривање права на помагала за лечење и контролу шећерне болести

05.07.2017

Поједини медији објављују неистините наводе да су смањене количине помагала за лечење и контролу шећерне болести које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања. Наводи се да су смањене количине тест трака, игли за пен шприц и урин тест трака...

Опширније

Упућивање осигураних лица на лечење у иностранству у периоду 01.01.2017.- 30.06.2017. године

05.07.2017

РФЗО је у периоду 01.01.2017.-30.06.2017. године, упутио укупно 321 осигурано лице на лечење у иностранство и по овом основу у наведеном периоду исплатио износ од: 145.219.014,66 динара. У односу на узраст осигураног лица које је упућено на лечење у иностранство, израђен...

Опширније

Објављене су капитационе табеле за 1. квартал 2017. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за јул, август и септембар 2017. године.

30.05.2017

Објављене су капитационе табеле за 1. квартал 2017. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за јул, август и септембар 2017. године. Можете их преузети са стране Капитација.

Опширније

Медицинска рехабилитација у стационарним здравственим установама на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

04.05.2017

У складу са Законом о здравственом осигурању осигурана лица остварују право на рехабилитацију у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију као континуирани продужетак лечења и рехабилитације када се функционалне сметње не могу ублажити или отклонити у амбулантно-поликлиничким условима или у...

Опширније

Упућивање осигураних лица на лечење у иностранство у периоду 01.01.2017.-30.04.2017. године

04.05.2017

РФЗО је у периоду 01.01.2017.-30.04.2017. године, упутио укупно 195 осигурано лице на лечење у иностранство и по овом основу у наведеном периоду исплатио износ од: 83.710.722,55 динара. У односу на узраст осигураног лица које је упућено на лечење у иностранство, РФЗО...

Опширније

Остваривање права осигураних лица на медицинско-техничка помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

03.05.2017

У складу са Законом о здравственом осигурању осигураним лицима обезбеђују се медицинско-техничка помагала која служе за функционалну и естетску замену изгубљених делова тела, односно за омогућавање ослонца, спречавање настанка деформитета и кориговање постојећих деформитета, и олакшавање вршења основних животних функција. Осигураним...

Опширније

Привремена спреченост за рад за период 01.01.2016. – 31.12.2016. године

03.05.2017

У складу са Законом о здравственом осигурању накнаду зараде осигураним лицима привремено спреченим за рад за првих 30 дана спречености обезбеђује послодавац из својих средстава, а од 31. дана накнаду зараде обезбеђује Републички фонд за здравствено осигурање, односно матична филијала...

Опширније

Објављене су кориговане капитационе табеле за 4. квартал 2016. године

21.04.2017

Објављене су кориговане капитационе табеле за 4. квартал 2016. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за април, мај и јун 2017. године. Можете их преузети са стране Капитација.

Опширније

Проверите да ли је Ваша здравствена картица произведена

28.03.2017

Дана 28.03.2017. године, Републички фонд за здравствено осигурање активирао је електронски сервис за проверу статуса производње здравствених картица. Овај сервис пружа могућност осигураним лицима да на основу ЛБО броја провере да ли је њихова здравствена картица произведена, без потребе одласка...

Опширније

Обавештење о раду филијала

14.03.2017

Обавештавамо Вас да ће у циљу смањења гужви филијале Републичког фонда за здравствено осигурање у Нишу и Новом Саду и даље радити продужено. Филијала РФЗО-а у Нишу од понедељка до петка ради од 7.30 до 18 сати, као и суботом...

Опширније

Објављене су капитационе табеле за 4. квартал 2016. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за април, мај и јун 2017. године

01.03.2017

Објављене су капитационе табеле за 4. квартал 2016. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за април, мај и јун 2017. године. Можете их преузети са стране Капитација.

Опширније

Oбавештење о подношењу захтева за повраћај више уплаћених средстава за здравствену картицу

27.02.2017

Републичком фонду за здравствено осигурање подношени су захтеви за повраћај више уплаћених средстава од стране физичких лица - осигураника и правних лица-послодаваца који су извршили уплату вишег износа средстава за једну здравствену картицу од износа утврђеног Одлуком о висини трошкова...

Опширније

Објављене су кориговане капитационе табеле за 3. квартал 2016. године

27.01.2017

Објављене су кориговане капитационе табеле за 3. квартал 2016. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за јануар, фебруар и март 2017. године. Можете их преузети са стране Капитација.

Опширније

Важење здравствене исправе од 01.01.2017. године

30.12.2016

Поштовани осигураници, Од 01.јануара 2017. године Републички фонд за здравствено осигурање више неће издавати и оверавати „старе“ (папирнате) здравствене књижице. Од укупно 6.846.998 становника Србије који остварују право на здравствено осигурање њих 5.577.163 је поднело захтев за издавање Картице здравственог осигурања. Сви...

Опширније

Обавештење апотекама

30.12.2016

Апотека која са Републичким фондом за здравствено осигурање има закључен Уговор о снабдевању осигураних лица лековима и одређеном врстом помагала за 2016. годину, а има намеру да уговор закључи и за 2017. годину, у циљу обезбеђења континуитета снабдевања осигураних лица...

Опширније

Информација о раду шалтера Републичког фонда за здравствено осигурање

28.12.2016

Због рада на информационом систему, од петка 30.12.2016. године (од 15:30h) до понедељка 09.01.2017. године, (до 07:00h), Централни регистар обавезног социјалног осигурања неће бити доступан. Због наведеног прекида у раду, ни на шалтерима Републичког фонда за здравствено осигурање неће се...

Опширније

Рок важења старе исправе здравственог осигурања

23.12.2016

Од 01.јануара 2017. године Републички фонд за здравствено осигурање више неће издавати и оверавати „старе“ (папирнате) здравствене књижице. Осигурана лица којима су пре 1.01.2017. године оверене „старе“ здравствене књижице, а поднели су захтев за нову здравствену картицу, здравствену заштиту остварују на...

Опширније

Подношење захтева за замену књижица и у ЈП “Пошта Србије”

07.12.2016

У циљу растерећења и смањења гужви на шалтерима Филијала РФЗО-а, осигурана лица од данас, 7.12.2016. године у могућности су да на шалтерима и јединица поштанске мреже ЈП “Пошта Србије” (на територији целе Србије), путем наменске апликације, подносе захтеве за издавање...

Опширније

Ангажовање иностраног стручњака у Институту за здравствену заштиту мајке и детета „Др Вукан Чупић“ у Београду

07.12.2016

Републички фонд за здравствено осигурање је одобрио ангажовање иностраног здравственог стручњака кардиохирурга prof. dr Christopher Baird-а, кардиохирурга из Boston Children Hospital, SAD, ради обављања комплексних кардиохируршких интервенција код 5 педијатријских пацијената у периоду 08-12.12.2016.године у Институту за здравствену заштиту мајке...

Опширније

УО РФЗО усвојио Листу лекова са новим иновативним лекова

01.12.2016

Управни одбор Републичког фонда је дана 1.12.2016. године усвојио Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, који је достављен Министарству здравља ради спровођења законом прописаног поступка за...

Опширније

Објављене су капитационе табеле за 3. квартал 2016. године

29.11.2016

Објављене су капитационе табеле за 3. квартал 2016. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за јануар, фебруар и март 2017. године. Можете их преузети са стране Капитација.

Опширније

Почиње потписивање посебних уговора за лекове

22.11.2016

Потписивање посебних уговора у Републичком фонду за здравствено осигурање, почиње дана 23.11.2016. године са 11 фармацеутских компанија  за  18 лекова.. Напомињемо да  ће на Листу лекова поред ових 18 лекова, бити стављено   још 5 лекова намењених педијатриској популације без закључења...

Опширније

Информација о активностима РФЗО за стављање нових оригиналних/иновативних лекова на Листу лекова кроз закључење посебних уговора

15.11.2016

Централна комисија за лекове, састављена од 11 еминентних стручњака из области медицине, је дана 23.09.2016. године, на основу одговора о приоритетним лековима достављених од надлежних републичких стручних комисија и у складу са опредељеним финансијским средствима, утврдила списак 29 приоритетних лекова...

Опширније

Упућивање на лечење у иностранство

14.11.2016

РФЗО је у периоду 01.01.2016.-31.10.2016. године, упутио укупно 544 осигураних лица на лечење у иностранство и по овом основу у наведеном периоду исплатио износ од: 307.476.219,34 динара. У односу на узраст осигураног лица које је упућено на лечење у иностранство, израђен...

Опширније

Објављене су кориговане капитационе табеле за 2. квартал 2016. године

24.10.2016

Објављене су кориговане капитационе табеле за 2. квартал 2016. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за октобар, новембар и децембар 2016. године. Можете их преузети са стране Капитација.

Опширније

Започети преговори РФЗО и фармацеутских компанија за иновативне лекове

07.10.2016

Данас су у Републичком фонду започети преговори са фармацеутским компанијама за стављање иновативних лекова на Листу лекова кроз моделе посебних уговора. Централна комисија за лекове, састављена од 11 еминентних стручњака из области медицине., је дана 23.09.2016 године утврдила списак 28 приоритетних...

Опширније

Ангажовање иностраног стручњака у Институту за кардиоваскуларне болeсти „Дедиње“

07.10.2016

Републички фонд за здравствено осигурање је одобрио ангажовање иностраног здравственог стручњака - кардиохирурга prof. dr Alessandro Giamberti-а из болнице San Donato, Милано, Италија, ради обављања комплексних кардиохируршких интервенција код 4 пацијента у периоду 09-12.10.2016.године у Институту за кардиоваскуларне болести „Дедиње“...

Опширније

Продужено радно време испостава РФЗО-а

06.10.2016

Републички фонд за здравствено осигурање донео је данас одлуку да због повећаног обима посла и у циљу смањења великих редова испред шалтера за предају документације за замену „картонских“ књижица Картицама здравственог осигурања уведе продужено радно време у Испоставама РФЗО-а на...

Опширније

Пројекат замене исправа здравственог осигурања

05.10.2016

Картица здравственог осигурања (КЗО) дефинисана је Одлуком о покретању поступка Пројекта замене исправа здравственог осигурања, на седници Управног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање 29. децембра 2009. године. Републички фонд здравственог осигурања закључио је након тога Уговор о изради исправа...

Опширније