Број поднетих захтева за КЗО на дан 10.12.2016. износи:
4.762.562
Prev Next

Подношење захтева за замену књижица и у ЈП “Пошта Србије”

07.12.2016

У циљу растерећења и смањења гужви на шалтерима Филијала РФЗО-а, осигурана лица од данас, 7.12.2016. године у могућности су да на шалтерима и јединица поштанске мреже ЈП “Пошта Србије” (на територији целе Србије), путем наменске апликације, подносе захтеве за издавање...

Опширније

Ангажовање иностраног стручњака у Институту за здравствену заштиту мајке и детета „Др Вукан Чупић“ у Београду

07.12.2016

Републички фонд за здравствено осигурање је одобрио ангажовање иностраног здравственог стручњака кардиохирурга prof. dr Christopher Baird-а, кардиохирурга из Boston Children Hospital, SAD, ради обављања комплексних кардиохируршких интервенција код 5 педијатријских пацијената у периоду 08-12.12.2016.године у Институту за здравствену заштиту мајке...

Опширније

УО РФЗО усвојио Листу лекова са новим иновативним лекова

01.12.2016

Управни одбор Републичког фонда је дана 1.12.2016. године усвојио Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, који је достављен Министарству здравља ради спровођења законом прописаног поступка за...

Опширније

Објављене су капитационе табеле за 3. квартал 2016. године

29.11.2016

Објављене су капитационе табеле за 3. квартал 2016. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за јануар, фебруар и март 2017. године. Можете их преузети са стране Капитација.

Опширније

Почиње потписивање посебних уговора за лекове

22.11.2016

Потписивање посебних уговора у Републичком фонду за здравствено осигурање, почиње дана 23.11.2016. године са 11 фармацеутских компанија  за  18 лекова.. Напомињемо да  ће на Листу лекова поред ових 18 лекова, бити стављено   још 5 лекова намењених педијатриској популације без закључења...

Опширније

Информација о активностима РФЗО за стављање нових оригиналних/иновативних лекова на Листу лекова кроз закључење посебних уговора

15.11.2016

Централна комисија за лекове, састављена од 11 еминентних стручњака из области медицине, је дана 23.09.2016. године, на основу одговора о приоритетним лековима достављених од надлежних републичких стручних комисија и у складу са опредељеним финансијским средствима, утврдила списак 29 приоритетних лекова...

Опширније

Упућивање на лечење у иностранство

14.11.2016

РФЗО је у периоду 01.01.2016.-31.10.2016. године, упутио укупно 544 осигураних лица на лечење у иностранство и по овом основу у наведеном периоду исплатио износ од: 307.476.219,34 динара. У односу на узраст осигураног лица које је упућено на лечење у иностранство, израђен...

Опширније

Објављене су кориговане капитационе табеле за 2. квартал 2016. године

24.10.2016

Објављене су кориговане капитационе табеле за 2. квартал 2016. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за октобар, новембар и децембар 2016. године. Можете их преузети са стране Капитација.

Опширније

Започети преговори РФЗО и фармацеутских компанија за иновативне лекове

07.10.2016

Данас су у Републичком фонду започети преговори са фармацеутским компанијама за стављање иновативних лекова на Листу лекова кроз моделе посебних уговора. Централна комисија за лекове, састављена од 11 еминентних стручњака из области медицине., је дана 23.09.2016 године утврдила списак 28 приоритетних...

Опширније

Ангажовање иностраног стручњака у Институту за кардиоваскуларне болeсти „Дедиње“

07.10.2016

Републички фонд за здравствено осигурање је одобрио ангажовање иностраног здравственог стручњака - кардиохирурга prof. dr Alessandro Giamberti-а из болнице San Donato, Милано, Италија, ради обављања комплексних кардиохируршких интервенција код 4 пацијента у периоду 09-12.10.2016.године у Институту за кардиоваскуларне болести „Дедиње“...

Опширније

Продужено радно време испостава РФЗО-а

06.10.2016

Републички фонд за здравствено осигурање донео је данас одлуку да због повећаног обима посла и у циљу смањења великих редова испред шалтера за предају документације за замену „картонских“ књижица Картицама здравственог осигурања уведе продужено радно време у Испоставама РФЗО-а на...

Опширније

Пројекат замене исправа здравственог осигурања

05.10.2016

Картица здравственог осигурања (КЗО) дефинисана је Одлуком о покретању поступка Пројекта замене исправа здравственог осигурања, на седници Управног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање 29. децембра 2009. године. Републички фонд здравственог осигурања закључио је након тога Уговор о изради исправа...

Опширније

Информација о активностима које се односе на стављање нових лекова на листу лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања уз закључење посебних уговора

28.09.2016

Централна комисија за лекове, састављена од 11 еминентних стручњака из области медицине, образована Одлуком Управног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној дана 23.09.2016. године усвојила је списак приоритетних лекова за које је предложено Републичком фонду за здравствено...

Опширније

Ангажовање иностраних стручњака на Клиници за неурохирургију Клиничког центра Србије

20.09.2016

Правилником о условима и начину упућивања осигураних лица на лечење у иностранство предвиђена је могућност да се осигураном лицу, ако је то целисходније и економичније, под условима утврђеним Правилником уместо упућивања на лечење у иностранство, обезбедити лечење у одговарајућој здравственој...

Опширније

Здравствене установе чији су подрачуни у блокади

19.09.2016

Републички фонд, у циљу обезбеђивања спровођења обавезног здравственог осигурања, закључује уговоре са здравственим установама, којима су уређени међусобни односи уговорних страна, права и обавезе по основу уговора као и укупан износ финансијских средства, односно износ финансијских средстава по појединачним наменама...

Опширније

Oстваривање права осигураних лица у приватним здравственим установама

01.09.2016

Осигурана лица Републичког фонда за здравствено осигурање право из обавезног здравственог осигурања, осим у здравственим  установама из Плана мреже могу да оставрују и у здравственим установама ван Плана мреже, односно у приватним здравственим установама. Републички фонд је са приватним здравственим установама...

Опширније

Објављене су капитационе табеле за 2. квартал 2016. године

29.08.2016

Објављене су капитационе табеле за 2. квартал 2016. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за октобар, новембар и децембар 2016. године. Можете их преузети са стране Капитација.

Опширније