Prev Next

Извештај о привременoj спречености за рад за период 01.01.2016. – 30.06.2016. године

26.07.2016

У складу са Законом о здравственом осигурању накнаду зараде осигураним лицима привремено спреченим за рад за првих 30 дана спречености обезбеђује послодавац из својих средстава, а од 31. дана накнаду зараде обезбеђује Републички фонд за здравствено осигурање, односно матична филијала...

Опширније

Објављене су кориговане капитационе табеле за 1. квартал 2016. године

21.07.2016

Објављене су кориговане капитационе табеле за 1. квартал 2016. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за јул, август и септембар 2016. године. Можете их преузети са стране Капитација.

Опширније

Остваривање права осигураних лица на медицинско-техничка помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду од 01.01.2016. до 30.06.2016. године

19.07.2016

У складу са Законом о здравственом осигурању осигураним лицима обезбеђују се медицинско-техничка помагала која служе за функционалну и естетску замену изгубљених делова тела, односно за омогућавање ослонца, спречавање настанка деформитета и кориговање постојећих деформитета, и олакшавање вршења основних животних функција. Осигураним...

Опширније

ИЗВЕШТАЈ o медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду од 01.01.2016. до 30.06.2016. године

14.07.2016

У складу са Законом о здравственом осигурању осигурана лица остварују право на рехабилитацију у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију као континуирани продужетак лечења и рехабилитације када се функционалне сметње не могу ублажити или отклонити у амбулантно-поликлиничким условима или у...

Опширније

Упућивање осигураних лица на лечење у иностранство у периоду 1.1-30.6.2016. године

04.07.2016

Републички фонд за здравствено осигурање је у периоду од 01.01.2016. до 30.06.2016. године, упутио укупно 324 осигураних лица на лечење у иностранство и по овом основу у наведеном периоду исплатио износ од: 153.898.527,00 динара. На лечење у иностранство упућено је 269...

Опширније

Tрећи покушај вантелесне оплодње на терет средстава РФЗО

24.06.2016

Tрећи покушај вантелесне оплодње на терет средстава РФЗО Како је и најављено пре месец дана, Републички фонд за здравствено осигурање ће финансирати и трећи покушај вантелесне оплодње од 25.06.2016 године. На иницијативу Републичког фонда, измењен је Правилник о обиму и садржају права...

Опширније

Рефундација здравствених услуга које здравственa установa не може да пружи у року од 30 дана

23.06.2016

Здравствене услуге које здравствена установа не може да пружи у року од 30 дана, oсигурана лица могу обавити у другој установи тј. приватној пракси, а трошкове истих осигуранику ће рефундирати Републички фонд за здравствено осигурање. У складу са са Законом о...

Опширније

Вантелесна оплодња у приватним здравственим установама

08.06.2016

Осигурана лица Републичког фонда ће од 9. јуна 2016. поново имати могућност да се приликом изласка на лекарску комисију филијале определе да процес ВТО (први и други покушај) о трошку РФЗО обаве у државној установи (КЦ Србије, КЦ Војводине, ГАК...

Опширније

Објављене су капитационе табеле за 1. квартал 2016. године

02.06.2016

Објављене су капитационе табеле за 1. квартал 2016. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за јул, август и септембар 2016. године. Можете их преузети са стране Капитација.  

Опширније

Ангажовање иностраног стручњака у Универзитетској Дечјој Клиници у Београду

18.05.2016

Републички фонд за здравствено осигурање је одобрио ангажовање иностраног кардиохируршког здравственог стручњака Проф. др Ingo Dahnert-a из Лајпцига (Немачка), који ће у периоду од 18-22.маја 2016. године оперисати 5 осигураних лица са комплексним срчаним манама у Универзитетској дечјој клиници у...

Опширније

Обавештење о изласку трудница на лекарску комисију

06.05.2016

У циљу обезбеђивања једноставнијег и ефикаснијег остваривања права на привремену спреченост за рад, односно „боловање“ осигураницама чији је разлог одржавање трудноће (болест или компликација у вези са одржавањем трудноће) првостепене лекарске комисије имаће могућност да им продуже привремену спреченост за...

Опширније

Обавештење осигураницима у вези операције катаракте у државним установама

04.05.2016

Поштовани осигураници, Операција катаракте са уградњом интраокуларних сочива осигураним лицима Републичког фонда за здравствено осигурање, када за то постоје медицинске индикације, јесте право из обавезног здравственог осигурања. У циљу остваривања наведеног права, у складу са важећим прописима, Републички фонд за здравствено осигурање...

Опширније

Обавештење у вези са текстом "Нема операција катаракте због грешке РФЗО", објављеног у листу "Блиц" 27.априла 2016. године

27.04.2016

Наводи да „нема опeрација катаракте због грешке РФЗО“ нису тачни. Наиме, Републички фонд за здравствено осигурање је спровео поступак јавне набавке Интраокуларних сочива, број 404-1-110/15-18 и са изабраним понуђачима закључио оквирне споразуме на период од 2 године, за укупно 26.374 сочива...

Опширније

Објављене кориговане капитационе табеле

25.04.2016

Објављене су кориговане капитационе табеле за 4. квартал 2015. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за април, мај и јун 2016. године. Можете их преузети са стране Капитација.

Опширније

Отворена Испостава Републичког фонда за здравствено осигурање у Опову

18.04.2016

Дана 18. априла 2016. године др Верица Лазић, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање и Милош Марков, председник Општине Опово отворили су Испоставу Опово. Осигураницима са подручја Општине Опово до сада није било обезбеђено остваривање права у седишту општине, већ...

Опширније

Посета приватним здравственим установама са којима је Републички фонд закључио уговор по објављеном јавном позиву

15.04.2016

Републички фонд за здравствено осигурање је дана 17.02.2016. године на својој интернет страници објавио јавни позив за закључење уговора са здравственим установама ван Плана мреже тј.приватним здравственим установама и то за пружање здравствених услуга: - лечење неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења...

Опширније

Посета Сигурној кући у Београду

13.04.2016

В.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање, др Верица Лазић посетила је данас Сигурну кућу у Београду. Повод за посету је недавно закључени Анекс 2 Уговора о донацији између Народне банке Србије и Републичког фонда за здравствено осигурање којим је...

Опширније

Бесплатне персонализоване здравствене картице за децу са посебним потребама и жртве насиља у породици

04.04.2016

На иницијативу в.д.директора Републичког фонда за здравствено осигурање, др Верице Лазић са гувернером Народне банке Србије, др Јоргованком Табаковић дана 4. априла 2016. године, закључен је Анекс 2 Уговора о донацији. Наведеним анексом је утврђено да ће Народна банка Србије израђене...

Опширније